ลอยกระทง

โครงการ : ลอยกระทงร่วมกับชุมชนวัดศรีโคมคำ
ประเภทกิจกรรม : เวียงปีการศึกษา : 2560/1
จำนวนชั่วโมง : 6.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง