เทศกาลญี่ปุ่น (นิฮงไซ)

โครงการ : เทศกาลญี่ปุ่น (นิฮงไซ)
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/2
จำนวนชั่วโมง : 5.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

คณะศิลปศาสตร์

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เทศกาลญี่ปุ่น (นิฮงไซ)

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

ตึกคณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง