กิจกรรมสืบสานวิถีธรรมมิตรภาพไทย-จีน

โครงการ : กิจกรรมสืบสานวิถีธรรมมิตรภาพไทย-จีน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรีปีการศึกษา : 2562/1
จำนวนชั่วโมง : 8.00 ชั่วโมงสถานะโครงการ : เปิดโครงการ
กลุ่มงาน/หน่วยงานหลัก :

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

หลักการและเหตุผล :

วัตถุประสงค์ :

ลักษณะการจัดกิจกรรม :

เป้าหมายผลผลิต :

สถานที่จัดกิจกรรม :

วัดพระธาตุแสงแก้ว ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ข้อมูลกิจกรรม  
เวียง