ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร มหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 ม.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ