ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560
อาคารสงวนเสริมศรี 31 ส.ค. 60
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 3.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกกิจกรรม 2560
อาคารสงวนเสริมศรี 2 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
เดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา 23 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 4.00 เปิดโครงการ
Freshmen Night 2017
อาคารสงวนเสริมศรี ม.พะเยา 9 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 4.00 เปิดโครงการ
กีฬาน้องใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ