ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 6 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมพญางำเมือง 25 ก.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกกิจกรรม
อาคารสงวนเสริมศรี 10 ส.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ
ประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัย UP Aambassadors
อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา 24 ส.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ
Open UP
อาคารสงวนเสริมศรี 10 - 11 ก.ค. 62
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 16.00 เปิดโครงการ
อีดิ้ลอัฎฮาที่รอคอย
มัสยิดญามี่อุลอิสลาม อ.เมือง จ.พะเยา 11 ส.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
Open House มุสลิม
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ส.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 8.00 เปิดโครงการ