ข้อมูลกิจกรรมกลาง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 7 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560
อาคารสงวนเสริมศรี 31 ส.ค. 60
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 3.00 เปิดโครงการ
เปิดโลกกิจกรรม 2560
อาคารสงวนเสริมศรี 2 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
บวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
อาคารกิจกรรมฟ้ามุ้ย 23 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
เดินเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา 23 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 4.00 เปิดโครงการ
Freshmen Night 2017
อาคารสงวนเสริมศรี ม.พะเยา 9 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 4.00 เปิดโครงการ
กีฬาน้องใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา 3 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 3.00 เปิดโครงการ
UP Freshmem Spirit Cheer2017
มหาวิทยาลัยพะเยา 26 พ.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 6.00 เปิดโครงการ