ข้อมูลกิจกรรมคณะ  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 56 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (กิจกรรม UP Spirit Cheer 2018)
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 16 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
มหกรรมกีฬาและประกวดผู้นำเชียร์
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการทำบุญปีใหม่และเชื่อมสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
ลาน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรับน้องคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2561
- 11 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนานิสิต ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษ
22 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุมพญางำเมือง 27 - 28 เม.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
ub004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 16 มี.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนิสิต
ห้องประชุมเมืองพะเยา 30 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 8 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 1.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561
ใต้ถุนตึกคณะเกษตรศาสตร์ฯ 11 มี.ค. 62
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1.00 เปิดโครงการ
โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 6 มี.ค. - 6 ก.พ. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
- 19 เม.ย. 61
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1.00 เปิดโครงการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลือกตั้งระบบออนไลน์ 9 เม.ย. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 9 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์นิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562
อาคารสงวนเสริมศรี 9 มี.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3.00 เปิดโครงการ
INTERIOR ARCHITECTURE กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 17 ก.พ. 61
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 7.00 เปิดโครงการ
รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
มหาวิทยาลัยพะเยา 10 ม.ค. - 28 มี.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
Bye nior
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 ธ.ค. 61
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.00 เปิดโครงการ
ค่ายหมอยาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ จังหวัดพะเยา 9 - 10 ก.พ. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสา IT เพื่อน้อง ปี 2561
โรงเรียนบ้านบุญเรือง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20 - 22 เม.ย. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2561
ub004 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9 มี.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ห้อง PKY 5 12 - 15 ม.ค. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา 14 - 15 ม.ค. 61
คณะแพทยศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
สหเวช มพ.ร่วมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 6 - 7 เม.ย. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬาน้องใหม่นิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
คณะแพทยศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการกีฬาน้องใหม่
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 26 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการกิจกรรมสโมสรนิสิต (กิจกรรมมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา UP Games)
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 16 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
รวมพลัง UP Game
สนามกีฆฬามหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 1
อาคารเรียนรวมหลังเก่า 18 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 2
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 19 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 3
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 20 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 4
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 21 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 5
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 22 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 6
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 25 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 7
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 26 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 8
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 27 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่่ 9
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 28 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
เตรียมงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองครั้งที่ 10
อาคารเรียนรวมหลังเดิม 29 มี.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
รวมเกียร์เป็นหนึ่ง (2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4 - 8 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ลานกิจกรรมหลังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 17 มี.ค. 62
คณะเภสัชศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการ Spirit Cheer
ห้องPKY 2,สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
โครงการ UP Spirit Cheer
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา 2 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
AHS UP Cheerleader Show Case
ห้อง UB 002 อาคารื 99 ปี 26 ม.ค. 62
คณะสหเวชศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
อบรมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ตึกคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 24 ก.พ. 61
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8.00 เปิดโครงการ
โครงการสนับสนุนชมรมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 "ชมรมสิงห์เพลิง"
จังหวัดเชียงใหม่ 9 มี.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการสานฝันปันน้ำใจ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา 26 - 27 ม.ค. 62
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10.00 เปิดโครงการ
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมเเละทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัดพระธาตุจอมทอง 11 - 13 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
English Club กิจกรรมย่อยที่ 3 : English Camp
โรงเรียนบ้านปางงุ้น อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 4 - 6 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 24.00 เปิดโครงการ
เกียรติยศลุกรพีนิติสัมพันธ์
ห้อง UB005 อาคาร 99ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 20 ม.ค. 62
คณะนิติศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
โครงการจีนวิชาการ
ตึกคณะศิลปศาสตร์ 25 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26 - 27 ม.ค. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 16.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมรัับมอบเสื้อปฏิบัติการ (เสื้อ Shop)(2561)
มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ส.ค. 61
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12.00 เปิดโครงการ
โครงการบริการวิชาการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9 - 10 ก.พ. 62
คณะวิทยาศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานในชุมชน
- 4 - 9 ก.พ. 62
คณะพยาบาลศาสตร์ 14.00 เปิดโครงการ
บูรณาการวิชาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ห้อง CE 10203 21 ม.ค. 62
คณะพยาบาลศาสตร์ 7.00 เปิดโครงการ
เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส
ตึกคณะศิลปศาสตร์ 13 ก.พ. 62
คณะศิลปศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ