ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
กระดานดำจิตอาสา ครั้งที่2
บ้านร้อง อำเภองาว จังหวักลำปาง 5 - 11 ม.ค. 61
ชมรมกระดานดำ มหาวิทยาลัยพะเยา 52.00 เปิดโครงการ
เวียนเทียน วัน มาฆบูชา
ลานพระนาคปรก ม.พะเยา 1 มี.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
- 12 - 15 ม.ค. 61
หน่วยทรานสคริปกิจกรรม 20.00 เปิดโครงการ
โครงการอัสลามูอาลัยกุม ครั้งที่ 4
ห้องภูกามยาว 2 3 ก.พ. 61
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 5.00 เปิดโครงการ
Cultural Night 2017 ครั้งที่ 1
หมวดคริสเตียนเป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.พ. 61
ชมรมคริสเตียน 4.00 เปิดโครงการ