ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 2 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
กิจกรรมคริสต์มาส
บ้านนาไร่เดียว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 12 ม.ค. 62
ชมรมคริสเตียน 6.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรม อสม.น. นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
หอประชุมพญางำเมือง 27 - 28 เม.ย. 61
คณะแพทยศาสตร์ 9.00 เปิดโครงการ