ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 8 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17 - 19 ส.ค. 60
คณะวิทยาศาสตร์ 18.00 เปิดโครงการ
โครงการสอบศิลปะการแสดงนิพนธ์
ลานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 29 พ.ย. 60
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 4.00 เปิดโครงการ
UP Badminton challenge 1
อาคารสงวนเสริมศรี ม.พะเยา 16 - 17 ก.ย. 60
องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 16.00 เปิดโครงการ
Worship night ครั้งที่ 7
ห้องประชุมเมืองพะเยา 18 พ.ย. 60
ชมรมคริสเตียน 3.50 เปิดโครงการ
คริสต์มาส(ชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยพะเยา)
ม.6 ต.บ้านหวาย อ.เมือง จ.พะเยา 24 พ.ย. 60
ชมรมคริสเตียน 3.00 เปิดโครงการ
งานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17 - 20 พ.ย. 60
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 16.00 เปิดโครงการ
ประกวดลูกทุ่งดวงรุ่งลูกทุ่งนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา และ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 - 5 ส.ค. 60
ชมรมด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 30.00 เปิดโครงการ
ปาฐกถาพิเศษ "เดินตามรอยเท้าพ่อ จากงานวิจัยยา สู่จิตอาสาเพื่อมวลมนุษย์"
- 10 ก.ย. 60
คณะเภสัชศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ