ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 14 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
กิจกรรม Young Enterpreneurs Support(Y.E.S.) Idea Challeng สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา
ห้อง PN3 หอประชุมพญางำเมือง 21 - 22 เม.ย. 61
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 16.00 เปิดโครงการ
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้ายภัยยาเสพติด(ชมรมยอดหญ้าบนภูสูง)
สนามกีฬา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 24 - 25 มี.ค. 61
ชมรมยอดหญ้าบนภูสูง 16.00 เปิดโครงการ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมนิสิต(UP game)
สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา 24 - 31 มี.ค. 61
วิทยาลัยการศึกษา 8.00 เปิดโครงการ
โครงการประเพณีเเห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง
- 28 เม.ย. 61
คณะศิลปศาสตร์ 6.00 เปิดโครงการ
โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการเรื่อง"จุดประกายความคิด พัฒนาศิษให้คิดสร้างสรรค์"
อาคารเรียนรวมหลังใหม่ CE 11206 1 เม.ย. 61
วิทยาลัยการศึกษา 7.00 เปิดโครงการ
กระดานดำจิตอาสา ครั้งที่2
บ้านร้อง อำเภองาว จังหวักลำปาง 5 - 11 ม.ค. 61
ชมรมกระดานดำ มหาวิทยาลัยพะเยา 52.00 เปิดโครงการ
เสียงสะท้อนจากนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา 22 มี.ค. 61
สภานิสิต 3.00 เปิดโครงการ
ค่ายอาสาพัฒนา 2560
อ.จุน จ.พะเยา 21 - 25 พ.ค. 61
ชมรมคริสเตียน 40.00 เปิดโครงการ
เวียนเทียน วัน มาฆบูชา
ลานพระนาคปรก ม.พะเยา 1 มี.ค. 61
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.00 เปิดโครงการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
- 12 - 15 ม.ค. 61
หน่วยทรานสคริปกิจกรรม 20.00 เปิดโครงการ
โครงการอัสลามูอาลัยกุม ครั้งที่ 4
ห้องภูกามยาว 2 3 ก.พ. 61
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 5.00 เปิดโครงการ
Cultural Night 2017 ครั้งที่ 1
หมวดคริสเตียนเป็นหนึ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ก.พ. 61
ชมรมคริสเตียน 4.00 เปิดโครงการ
ทำความสะอาดกว๊านพะเยา ครั้งที่3
บริเวณริมกว๊านพะเยา 31 มี.ค. 61
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 5.00 เปิดโครงการ
กิจกรรมโลมาหัดว่าย สวยหล่อได้เพราะว่ายน้ำ ปีที่3
สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา 19 - 20 พ.ค. 61
ชมรมว่ายน้ำ 12.00 เปิดโครงการ