ข้อมูลกิจกรรมเลือกเสรี  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ทำบุญคณะ
ลานกิจกรรมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 18 เม.ย. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.00 เปิดโครงการ
เลือกตั้งผู้นำนิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
โดยเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ 6 มี.ค. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1.00 เปิดโครงการ
รดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
ลานกิจกรรมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 18 เม.ย. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2.00 เปิดโครงการ
ทำบุญปีใหม่ 2562
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 ม.ค. 62
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 เปิดโครงการ
เทศกาลญี่ปุ่น (นิฮงไซ)
ตึกคณะศิลปศาสตร์ 29 ม.ค. 62
คณะศิลปศาสตร์ 5.00 เปิดโครงการ