ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 1 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
กีฬาเวียง
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 4.00 เปิดโครงการ