ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 13 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 1
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 19 ก.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 2
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 22 ก.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียงครั้งที่ 3
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 3 - 2 ส.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ประกวดทูตวัฒนธรรม
อาคารสงวนเสริมศรี 26 ก.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
เดินเข้ามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา 17 ส.ค. 62
หน่วยกิจกรรมเวียง 6.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(16 ส.ค. 62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 16 ส.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(23 ส.ค. 62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 23 ส.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(30 ส.ค. 62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 30 ส.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(20 ก.ย.62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ก.ย. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(27 ก.ย.62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 27 ก.ย. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(4 ต.ค.62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 4 ต.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(11 ต.ค.62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 11 ต.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ
ฮาลาเกาะฮ์(18 ต.ค.62)
ห้องชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ต.ค. 62
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยพะเยา 2.00 เปิดโครงการ