ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 2 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
คืนถิ่นเวียง ระยะที่ 1
พื้นที่ของแต่ละเวียง 24 ก.พ. - 11 มี.ค. 61
หน่วยกิจกรรมเวียง 8.00 เปิดโครงการ
คืนถิ่นเวียง ระยะที่ 1(เวียงจอมทอง)
วัดพระธาตุจอมทอง 24 - 25 ก.พ. 61
หน่วยกิจกรรมเวียง 16.00 เปิดโครงการ