ข้อมูลเวียง  

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด 5 โครงการ
โครงการ หน่วยงาน ชั่วโมง สถานะโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียง ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา 29 ส.ค. 60
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียง ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา 22 ส.ค. 60
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ห้องสานสัมพันธ์เวียง ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา 15 ส.ค. 60
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ประกวดทูตวัฒนธรรม
อาคารสงวนเสริมศรี ม.พะเยา 5 ก.ย. 60
หน่วยกิจกรรมเวียง 3.00 เปิดโครงการ
ลอยกระทงร่วมกับชุมชนวัดศรีโคมคำ
ข่วงวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพะเยา 4 พ.ย. 60
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต 6.00 เปิดโครงการ