ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
เลขประจำตัวประชาชน*
วันเดือนปีเกิด*
(วันเดือนปีเกิด ให้กรอกติดกันเช่น เกิดวันที่ 17/05/2530 ให้กรอกเป็น 17052530)
 หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับเข้าระบบรับสมัคร ให้ทำการลงทะเบียนก่อน คลิกได้ที่นี่