ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน
Username (เลขประจำตัวประชาชน)*
Password (วันเดือนปีเกิด)*
(วันเดือนปีเกิด ให้กรอกติดกันเช่น เกิดวันที่ 17/05/2530 ให้กรอกเป็น 17052530)
 หมายเหตุ   1.หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับเข้าระบบรับสมัคร ให้ทำการลงทะเบียนก่อน คลิกได้ที่นี่
2.สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3-4 ที่เข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้กรอกเลขบัตรประชาชนทั้ง Username และ Password