การลงทะเบียนข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)*
 

สำหรับโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดูประกาศและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่
โควตาคณะ / โควตานักเรียนเรียนดี / โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาฯ / โควตา วมว. และ โควตาเด็กดีมีที่เรียน