10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
แจ้งปรับปรุงระบบเครืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดหมู่  :  มหาวิทยาลัยพะเยา 08 ก.พ. 2564 14:56 น. 1105  ครั้ง

แจ้งปรับปรุงระบบเครืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23:00 น. ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:00 น. ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าใข้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก