10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกระดับการศึกษา กรอกข้อมูลรายงานตัวเพื่อติดตามและดูแลนิสิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19
หมวดหมู่  :  มหาวิทยาลัยพะเยา 23 เม.ย. 2564 14:52 น. 1439  ครั้ง

📣 📣 ประชาสัมพันธ์ : ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ทุกระดับการศึกษา กรอกข้อมูลรายงานตัวเพื่อติดตามและดูแลนิสิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Link : https://forms.gle/dWuKBQAZgMS2t2Zj8