10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การพิมพ์สำเนาเอกสารสำหรับแนบเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 30 มิ.ย. 2564 14:47 น. 3241  ครั้ง

สำหรับประกาศอัตราค่าธรรมเนียมดาว์นโหลดได้ที่
🛑 reg.up.ac.th >ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา > เลือกปีที่เข้าศึกษา > กดพิมพ์  หรือ
🛑 https://reg.up.ac.th/announce/fee > เลือกปีที่เข้าศึกษา > กดพิมพ์


การพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้ที่ https://finance.up.ac.th/upreceipt
สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง 054-466-666 ต่อ 1051