10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
🧑🏻‍💻 มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564 สูงสุด 50% ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 📌 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 29 ก.ค. 2564 12:16 น. 14363  ครั้ง