10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินในบัญชีธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนเงินคืน 10% เข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว (รายชื่อตามไฟล์เอกสารที่แนบ)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 24 ก.ค. 2563 15:21 น. 30239  ครั้ง

รายชื่อนิสิตที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนเงินคืน 10% เข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  วันที่ 24 ก.ค.63

>>> คลิ๊กที่นี่

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 24 ก.ค.63

>>> คลิ๊กที่นี่

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 30 ก.ค.63 

>>> คลิ๊กที่นี่  ชุดที่ 3

>>> คลิ๊กที่นี่  ชุดที่ 4

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 31 ก.ค.63 

>>> คลิ๊กที่นี่  ชุดที่ 5

>>> คลิ๊กที่นี่  ชุดที่ 6

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  วันที่ 4 ส.ค.63

>>> คลิ๊กที่นี่  

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 ส.ค.63

>>> คลิ๊กที่นี่ ชุดที่ 7

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 ส.ค.63

>>> คลิ๊กที่นี่ ชุดที่ 9

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย วันที่ 5 ส.ค.63

"สำหรับนิสิตที่กรอกข้อมูลและแนบส่งเอกสารหลักฐานแล้ว
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับการโอนเงิน และนิสิตที่ต้องแก้ไขเอกสาร ให้ทราบอีกครั้งคะ"


 

>>>คลิ๊กที่นี่ ชุดที่ 8

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  วันที่ 5 ส.ค.63

>>>คลิ๊กที่นี่ ชุดที่ 2