12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
คำถามที่พบบ่อย
  • Q: อยากรู้ว่าตัวเองเสี่ยงรีไทร์ไหม? ต้องทำอย่างไร?

  • Q: การสอบสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป