12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
22 ก.พ. 2566 17:24 น. 54837 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
22 ก.พ. 2566 17:25 น. 2377 ครั้ง
ระดับปริญญาโท แผน ข
22 ก.พ. 2566 17:26 น. 1306 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี
03 เม.ย. 2565 10:31 น. 51235 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
03 เม.ย. 2565 10:33 น. 6174 ครั้ง
ระดับปริญญาโท แผน ข
03 เม.ย. 2565 10:33 น. 3300 ครั้ง