12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า)

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท แผน ข

งานทะเบียนนิสิต เมื่อวาน เวลา 17:35 308 ครั้ง
ขอเชิญชวนนิสิตประเมินการสอนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 🔴ระหว่างวันที่ 18-29 ก.ย. 2566🔴

งานทะเบียนนิสิต 19 ก.ย. 2566 16:28 น.
!! มาแล้วจ้า มาแล้วจ้า ตารางการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบ/ห้องสอบ ผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566

งานทะเบียนนิสิต 18 ก.ย. 2566 18:19 น. 43 ครั้ง
กำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายคณะ/หลักสูตร/แผนการเรียน/สาขาวิชา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ

งานทะเบียนนิสิต 18 ก.ย. 2566 16:53 น. 614 ครั้ง
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ iThesis

วันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 22.00 - วันที่ 15 ก.ย.66 เวลา 18.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร. 054466666 ต่อ 1831,1832

งานทะเบียนนิสิต 14 ก.ย. 2566 16:30 น.
การขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

นิสิตยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W (UP08) ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th >> ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.66 - 15 ก.ย. 66 << คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งคำร้องถึงงานทะเบียนนิสิต >> ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.66 - 18 ก.ย. 66 <<

งานทะเบียนนิสิต 18 ส.ค. 2566 19:28 น. 11997 ครั้ง
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

กรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน (UP 18) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 เนื่องจากมติคณะรัฐนตรีประกาศให้วันที่ 31 ก.ค.66 #เป็นวันหยุดราชการเพิ่ม เป็นกรณีพิเศษ จากเดิม วันที่ 31 ก.ค.66 เป็น วันที่ 3 ส.ค.66

งานทะเบียนนิสิต 03 ส.ค. 2566 08:51 น.
แจ้งย้ายห้องสอบ ในรายวิชาที่มีสอบในห้อง UB 004 ดังนี้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสีย

แจ้งย้ายห้องสอบ ในรายวิชาที่มีสอบในห้อง UB 004 ดังนี้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเสีย

งานทะเบียนนิสิต 27 ก.ค. 2566 14:32 น. 11163 ครั้ง
วันสุดท้ายของการชำระเงิน กรณีนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผัน (UP 18)

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

งานทะเบียนนิสิต 27 ก.ค. 2566 10:10 น. 3250 ครั้ง