10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
ได้เวลาอัปเดต Smart UP App 2.0
มหาวิทยาลัยพะเยา 25 ส.ค. 2563 09:15 น. 431 ครั้ง
เนื่องจากมีปัญหาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าขัดข้อง จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น/63 ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 ห้อง ดังนี้

เนื่องจากมีปัญหาเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าขัดข้อง จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น/63 ระหว่างวันที่ 24-29 สิงหาคม 2563 จำนวน 2 ห้อง ดังนี้ เดิม เปลี่ยนเป็น CE10206 CE05206 CE11206 CE07208

งานทะเบียนนิสิต 23 ส.ค. 2563 17:43 น.
ประกาศรับสมัคร การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรับสมัคร การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับปริญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 และ น้อยกว่า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ส.ค. 2563 13:39 น.
การยื่นเอกสารเบิกจ่ายเงินคืน 10 % เฉพาะนิสิต รหัส 63 ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์

1. ตรวจสอบรายชื่อและยอดเงินในบัญชีธนาคาร ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนเงินคืน 10% เข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว คลิกลิงค์>>https://reg.up.ac.th/news/read/65 2. ตรวจสอบรายชื่อ ของนิสิตที่ต้องยื่นเอกสารใหม่ เนื่องจาก ข้อมูลบัญชีผิด / และไฟล์เอกสารที่แนบไม่สามารถเปิดตรวจสอบได้ /เอกสารไม่ชัดเจน คลิกลิงค์>> https://reg.up.ac.th/news/read/66

งานทะเบียนนิสิต 19 ส.ค. 2563 09:09 น. 6243 ครั้ง