12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
🚧แจ้งปิดปรับปรุงห้อง active learning (CE 7102)🚧 📆ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.-11เม.ย.

🚧แจ้งปิดปรับปรุงห้อง active learning (CE 7102)🚧 📆ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค.-11เม.ย.

งานทะเบียนนิสิต 14 ชั่วโมงที่แล้ว 273 ครั้ง
กำหนดการลงทะเบียนล่าช้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

👉 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ได้ยื่นคำร้องผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน UP18 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

งานทะเบียนนิสิต เมื่อวาน เวลา 09:41 1359 ครั้ง
แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 22.45 น. - 23.45 น. เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่าย จะทำให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ในบางช่วงเวลา

มหาวิทยาลัยพะเยา สัปดาห์ที่แล้ว 1064 ครั้ง
ประกาศปฏิทินการศึกษา 2566
งานทะเบียนนิสิต 26 ก.พ. 2566 10:02 น.