10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams Live Event
กองบริการการศึกษา 11 ม.ค. 2564 15:07 น.
ขั้นตอนการจองใช้ห้องเรียน ZOOM
งานทะเบียนนิสิต 05 ม.ค. 2564 15:29 น. 288 ครั้ง
รับสมัครผู้เข้าแข่งขันกิจกรรม I-CON UP

โอกาสสำหรับน้องๆนิสิตมาถึงแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการแข่งขันกิจกรรม I-Con UP (International Contest University of Phayao) เพื่อค้นหาตัวแทนนิสิต ด้านความเป็นสากล ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล รวมมูลค่ามากกว่า 20,000 บาท ไม่จำะเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ เพียงแค่คุณมีความกล้าแสดงออก เราจะปั้นคุณให้เป็นดาว⭐️⭐️⭐️ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้แล้วที่ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

งานวิเทศสัมพันธ์ 22 ธ.ค. 2563 10:30 น. 2 ครั้ง