10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
ช่องทางการติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์
งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 19 เม.ย. 2564 16:02 น. 1801 ครั้ง
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
งานทะเบียนนิสิต 29 มี.ค. 2564 11:03 น. 2307 ครั้ง