13 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
กำหนดการลงทะเบียนเรียน (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า)

กำหนดการลงทะเบียนเรียน (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า)

งานทะเบียนนิสิต 11 มี.ค. 2567 09:19 น. 1147 ครั้ง
สำหรับนิสิตที่ยื่นสำเร็จการศึกษา (UP 24) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 🔴กรณีที่เกรดออกครบทุกตัวแล้ว รอดำเนินการ 2-3 สัปดาห์ 🔴ตรวจสอบสถานะคำร้อง (UP24)

สำหรับนิสิตที่ยื่นสำเร็จการศึกษา (UP 24) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 🔴กรณีที่เกรดออกครบทุกตัวแล้ว รอดำเนินการ 2-3 สัปดาห์ 🔴ตรวจสอบสถานะคำร้อง (UP24)

งานทะเบียนนิสิต 06 มี.ค. 2567 10:59 น. 3 ครั้ง