10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
ขั้นตอนการขอใบรายงานผลการศึกษา (Digital Transcritpt)

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม DGA และ EDTA #พัฒนา “Digital Transcript” ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสาร Digital Transcritpt อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล #ขอเอกสารได้ในระบบการขอเอกสารทรานสคริปต์แบบดิจิทัล ทางเว็บไซต์: reg.up.ac.th หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนสามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารดิจิทัลที่ถูกต้อง ทางเว็บไซต์: https://edocvalidation.digitalgov.go.th Digital Transcript Portal edocvalidation.digitalgov.go.th

งานทะเบียนนิสิต 11 พ.ค. 2565 09:20 น. 3147 ครั้ง
อ่านก่อนนะคะ นิสิตใหม่ รหัส 65
งานทะเบียนนิสิต 03 พ.ค. 2565 10:19 น. 4238 ครั้ง
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ เพื่อดำเนินการย้ายฐานข้อมูล
งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 26 เม.ย. 2565 07:43 น. 1246 ครั้ง