10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
แจ้งปรับปรุงระบบระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall)

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ ในวันพุธที่ 18 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 19 เวลา 01.00 น. จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 16 พ.ย. 2563 14:12 น. 1093 ครั้ง
รายวิชาเลือกเสรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
งานทะเบียนนิสิต 10 พ.ย. 2563 10:11 น. 3324 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

งานทะเบียนนิสิต 02 พ.ย. 2563 10:53 น. 7035 ครั้ง