10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ข่าวสารทั้งหมด
ประกาศ ปรับปรุง Data Center มหาวิทยาลัยพะเยา

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ เมื่อวาน เวลา 22:10 72 ครั้ง
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กรณีได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (Up 18)

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 📍📍ให้ชำระภายภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564📍📍 🥰🥰ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าปรับกรณีได้รับอนุมัติผ่อนผัน ให้กับนิสิต

งานทะเบียนนิสิต 3 วันที่แล้ว 267 ครั้ง
การตรวจสอบการยื่นคำร้อง Reg

👉มาดูกันจ้า มาดูวิธีการตรวจสอบการยื่นคำร้อง Reg 01 ว่าสถานะคำร้องของนิสิตดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว มีสถานะที่ต้องดำเนินการแก้ไขหรือเปล่ามาดูกันเลย

งานทะเบียนนิสิต 12 ก.ค. 2564 09:41 น. 1071 ครั้ง
กำหนดการยื่นคำร้อง UP04 และ UP05

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และชำระเงินไม่ทันตามกำหนด ภายในวันที่ 9 ก.ค. 64 ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษา reg.up.ac.th >>UP05 ตั้งแต่ 12 ก.ค. 64  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป >>UP04 ตั้งแต่ 12 ก.ค.64   เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

งานทะเบียนนิสิต 09 ก.ค. 2564 11:05 น. 949 ครั้ง
อย่าลืมนะคะ

9 ก.ค.64 วันสุดท้าย @การลงทะเบียนล่าช้า @การยื่นคำร้องขอผ่อนค่าลงทะเบียนเรียน (UP18) @การลงเพิ่ม-ถอนรายวิชา ไม่ได้รับอักษร W @การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนทุกชั้นปี

งานทะเบียนนิสิต 07 ก.ค. 2564 22:05 น. 1656 ครั้ง