10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
📢📢ประกาศนิสิตรหัส 62 - 63 ที่ไม่ได้ยื่นคำร้อง Reg02 จะได้รับอักษร I โดยอัตโนมัติ ทั้งนี่นิสิตสามารถดูเงื่อนไขด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ‼️‼️
หมวดหมู่  :  คณะ/วิทยาลัย 11 พ.ย. 2563 15:47 น. 3675  ครั้ง