10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
แจ้งปรับปรุงระบบระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall)
หมวดหมู่  :  งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 16 พ.ย. 2563 14:12 น. 1206  ครั้ง

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ในวันพุธที่ 18 เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 19 เวลา 01.00 น.

จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้

 

ขออภัยในความไม่สะดวก 🙏

ติดต่อสอบถาม 054-466666 ต่อ 2284