10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 29 มี.ค. 2564 11:03 น. 2028  ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 
สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 64 เป็นต้นไป
ที่ https://reg.up.ac.th/app/class_info🤟