10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการยื่นคำร้อง UP04 และ UP05
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 09 ก.ค. 2564 11:05 น. 2209  ครั้ง

📣#นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
และชำระเงินไม่ทันตามกำหนด 
#ภายในวันที่ 9 ก.ค.64


#ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษา reg.up.ac.th
>>
UP05 ตั้งแต่ 12 ก.ค. 64 📍 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
>>
UP04 ตั้งแต่ 12 ก.ค.64 📍  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดยมีอัตราค่าปรับตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้