10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน กรณีได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (Up 18)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 22 ก.ค. 2564 10:31 น. 2018  ครั้ง

การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
กรณีได้รับการอนุมัติผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (Up 18)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

📍ให้ชำระภายภายในวันที่ 20 กันยายน 2564📍📍 
     (ขยายจากเดิม วันที่ 20 สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าปรับกรณีได้รับอนุมัติผ่อนผัน ให้กับนิสิต