10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศ ปรับปรุง Data Center มหาวิทยาลัยพะเยา
หมวดหมู่  :  งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ 23 ก.ค. 2564 22:10 น. 1699  ครั้ง

📢📢 ประกาศ 📢📢

🔴 แจ้งปรับปรุง Data Center มหาวิทยาลัยพะเยา 

‼️ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00 - 05.00 น 

📍 ช่วงเวลาเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ ขออภัยในความไม่สะดวก ครับ