10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการและขั้นตอนการยื่นคำร้องยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการเยียวยานิสิต ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 31 ส.ค. 2564 16:52 น. 11834  ครั้ง

กำหนดการและขั้นตอนการยื่นคำร้องยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการเยียวยานิสิต 
ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผ่านระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา www.reg.up.ac.th

โดยให้ login ด้วยรหัสนิสิต>เลือกเมนู ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าเทอม (ตามมาตรการเยียวยาฯ)

 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นิสิตที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต้องมีสถานภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยขณะยื่นขอยืนยันสืทธิ์ขอรับส่วนลดฯ

หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ขอให้นิสิตติดตามอย่างใกล้ชิด