10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 13 ก.ย. 2564 10:36 น. 2659  ครั้ง

สำหรับนิสิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์)
ให้ยื่นในระบบ www.reg.up.ac.th > UP08
ตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 เท่านั้น นะคะ

งานทะเบียนนิสิต
ติดต่อสอบถาม โทร. 054-466666 ต่อ 1021 ,1025