12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าปรับกรณีได้รับอนุมัติผ่อนผัน ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 05 ส.ค. 2565 08:53 น. 7509  ครั้ง