12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (UP08)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 16 ส.ค. 2565 11:46 น. 8282  ครั้ง

นิสิตที่ต้องการถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (UP08)
สามารถดำเนินการได้ผ่าน www.reg.up.ac.th

 

ตั้งแต่วันนี้ - 9 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

 

#ใครไหวไปต่อเลย

 

งานทะเบียนนิสิต ติดต่อสอบถาม
โทร 054-466666 ต่อ 1021 ,1025,1028