12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (UP10) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 15 ก.ย. 2565 15:52 น. 9026  ครั้ง