12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ขอแจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่  :  มหาวิทยาลัยพะเยา 18 ต.ค. 2565 09:52 น. 5825  ครั้ง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 - วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.

เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการระบบเครือข่าย

จะทำให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ในนบางช่วงเวลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก