12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
เช็คตารางเรียนกันด้วยน้า วันที่ 11 พ.ย. 65 ลงทะเบียนเรียน+ชำระเงินวันสุดท้ายแล้ว
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 07 พ.ย. 2565 10:54 น. 3086  ครั้ง

*กรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking ต้องชำระภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย. 65 เท่านั้น*

ใครที่ลงทะเบียนเรียน ชำระเงินไม่ทัน และไม่ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ ภายในวันที่ 11 พ.ย. 65
🚩 นิสิต #จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน และปรับสถานะเป็นพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน/พ้นสภาพไม่ชำระเงิน
🚩 หากมีความประสงค์ #จะลงทะเบียนเรียน #ต้องทำยังไง
ตอบ ⏳ให้นิสิต #ยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต up 4 ในระบบ reg
            ซึ่งการขอคืนสภาพดังกล่าวจะต้องชำระค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต 2,000 บาท +ค่าธรรมเนียมการศึกษา+ค่าปรับลงทะเบียนเรียนหลังกำหนด
            (ป.ตรี สัปดาห์ละ 500 บาท, ป.โท-เอก สัปดาห์ละ 1,000 บาท) 
           ⭐️ ทั้งนี้ จะขอคืนสภาพ #เพื่อลงทะเบียนเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากำหนดค่ะ⭐️ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนหลังกำหนด การผ่อนผันการชำระเงิน และอัตราค่าปรับ พ.ศ. 2565