12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 18 พ.ย. 2565 10:26 น. 1115  ครั้ง

การยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์) 
สำหรับนิสิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอถอนรายวิชาโดยได้รับอักษร W (ออนไลน์) 
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 65 - 27 ม.ค.66 เท่านั้น


1. ให้นิสิตยื่นคำร้องในระบบ www.reg.up.ac.th 
2. ไปที่เมนูคำร้อง > UP08 > เลือกรายวิชาที่ต้องการถอน
3.
ให้นิสิตติดตามคำร้องอนุมัติ โดยคำร้องมีสถานะ "สิ้นสุดคำร้อง" 
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ถอน เป็นอักษร "W" เรียบร้อยแล้ว
5. ให้ดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น
    (วันที่ 12 พ.ย. 65 - 27 ม.ค.66) 
หมายเหตุ: คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งคำร้องถึงงานทะเบียน 
                 (วันที่ 13 พ.ย. 65 - 30 ม.ค.66)