12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ GRAD (grad.up.ac.th)
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 16 ม.ค. 2566 10:33 น. 593  ครั้ง

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ GRAD (grad.up.ac.th)

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงวัน เวลา ดังกล่าวได้

ขออภัยในความไม่สะดวก

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หน่วยบัณฑิตศึกษา โทร 054-466 666 ต่อ 1831, 1832)