12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน !!! ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 18 พ.ค. 2566 14:04 น. 5353  ครั้ง

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

 

#เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน
"เตรียมวิชาที่ใช่ หมู่เรียนที่ชอบ"

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 -26 พ.ค.66


 

#ลงทะเบียนเรียน
ได้ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. -2 มิ.ย.66

 

#นิสิตยื่นความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ (UP20.1)
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. - 14 มิ.ย. 66#ประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

https://reg.up.ac.th/reader/pdf/announce/6462eead0a7d5OGN0r

 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1021, 1025

093-1383817