12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
กำหนดการลงทะเบียนเรียน/ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 23 พ.ค. 2566 17:55 น. 3612  ครั้ง

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
#เตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนเรียน
"เตรียมวิชาที่ใช่ หมู่เรียนที่ชอบ"
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 -26 พ.ค.66

#ลงทะเบียนเรียน 
 นิสิตรหัส 65  วันที่ 30 พ.ค. -2 มิ.ย.66
นิสิตรหัส 64 วันที่ 31 พ.ค. -2 มิ.ย.66
นิสิตรหัส 63 และน้อยกว่า วันที่ 1 -2 มิ.ย.66

#นิสิตยื่นความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาตกแผนการศึกษาผ่านระบบ (UP20.1)
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. - 14 มิ.ย. 66#ประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

https://reg.up.ac.th/reader/pdf/announce/6462eead0a7d5OGN0r

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1021, 1025

093-1383817