12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 18 ส.ค. 2566 19:28 น. 11995  ครั้ง

การขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

  • นิสิตยื่นคำร้องขอถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร W (UP08) ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th
    >> ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.66 - 15 ก.ย. 66 <<

     
  • คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่งคำร้องถึงงานทะเบียนนิสิต
    >> ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.66 - 18 ก.ย. 66 <<

    หมายเหตุ : เมื่อนิสิตยื่นคำร้องแล้วให้นิสิตติดตามจนคำร้องอนุมัติและต้องตรวจสอบรายวิชาที่ขอถอนให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด