10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
📣📣สัปดาห์นี้สัปดาห์​ที่ 5 แล้วจ้า น้องๆนิสิตรหัส 63 เรามีเรียนรายวิชาภาษาไทยกันนะคะ อย่าลืมเข้าเรียนตามตารางเรียนในระบบบริการการศึกษา​ (www.reg.up.ac.th) #ทีมมพ
หมวดหมู่  :  งานสนับสนุนวิชาการ 28 ก.ค. 2563 21:37 น. 536  ครั้ง