10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ขอเชิญชวนนิสิตทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานทะเบียนนิสิต
หมวดหมู่  :  งานทะเบียนนิสิต 01 ก.ย. 2563 09:08 น. 329  ครั้ง

- ตารางเรียน / ตารางสอน / ตารางสอบ 
การยื่นสำรองที่นั่ง UP20.1   Link : shorturl.at/xyOPX
--------------------------------------------------------------
- การขอใบรับรอง ใบรายงานผลการเรียน และคำร้องอื่นๆ  Link : shorturl.at/nvCW7