10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
อัปโหลดการบันทึกการประชุม Microsoft Teams ไปยัง Microsoft Streams

แนะนำการอัปโหลดการบันทึกการประชุม Microsoft Teams ไปยัง Microsoft Streams

10 ก.ย. 2563 15:16 น. 548 ครั้ง
การประชุมและการใช้งานการโทรแบบใหม่ใน Microsoft Teams!

คุณลักษณะการประชุมใหม่ในทีมในรูปแบบการจำลองการทำงานร่วมกันเสมือนจริงสำหรับอนาคตของการทำงานและการเรียนรู้

30 ก.ค. 2563 10:54 น. 1359 ครั้ง
การใช้ Google Hangout Meet เพื่อการเรียนการสอน ออนไลน์

การใช้ Google Hangout Meet เพื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ และ การตั้งค่าบันทึกวีดีโอขณะสอนใน admin console โดย อามีน ศุภชัย ศศิกนก Google Certified Trainer

20 มี.ค. 2563 15:56 น.
Google Classroom

จัดการการสอนและการเรียนรู้ด้วย Classroom ช่วยนักเรียนและครูในการจัดระเบียบงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

20 มี.ค. 2563 13:15 น.
Microsoft Teams สำหรับการศึกษา

การจัดการห้องเรียน (Classroom Experiences) ใน Microsoft Teams ภายใต้ Education Plan ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 Education หรือ Office 365 Education ก็สามารถใช้งานความสามารถนี้ได้

20 มี.ค. 2563 11:46 น.