12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
03 มี.ค. 2565 14:56 น. 27278 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
17 พ.ค. 2565 17:02 น. 1755 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
02 ก.ย. 2564 16:56 น. 13564 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
25 มิ.ย. 2564 17:20 น. 1880 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
21 เม.ย. 2563 11:36 น. 22358 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
08 พ.ค. 2563 13:23 น. 2727 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
18 มี.ค. 2563 14:56 น. 2512 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
18 มี.ค. 2563 14:44 น. 835 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
18 มี.ค. 2563 14:45 น. 850 ครั้ง