12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
02 ก.ย. 2564 16:56 น. 12928 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
25 มิ.ย. 2564 17:20 น. 1632 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
21 เม.ย. 2563 11:36 น. 21711 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
08 พ.ค. 2563 13:23 น. 2466 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
18 มี.ค. 2563 14:56 น. 2177 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
18 มี.ค. 2563 14:44 น. 566 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2
18 มี.ค. 2563 14:45 น. 576 ครั้ง