10 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
02 ก.ย. 2564 16:56 น. 12576 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
25 มิ.ย. 2564 17:20 น. 1552 ครั้ง
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
21 เม.ย. 2563 11:36 น. 21524 ครั้ง
ระดับบัณฑิตศึกษา
08 พ.ค. 2563 13:23 น. 2375 ครั้ง